Lokalt college Stockholm Öst

Lokala mål 2021-2026

Lokal styrgrupp VO-College Stockholm Öst har antagit följande 11 mål för certifieringsperioden:

Attraktivitet och synlighet

 1. Två sökande per utbildningsplats
 2. Minst 20% pojkar/män på programmen
 3. Ökad marknadsföring och närvaro inom digitala forum

APL

 1. God tillgång till APL-platser med hög kvalitet
 2. Utbilda 60 APL-handledare per år
 3. Förbereda eleverna inför APL
 4. Bibehålla och utveckla samverkan med lokala aktörer

Måluppfyllelse

 1. 90% av eleverna uppnår diplomkravet för VO-College.
 2. Resultatet av utbildningen ska ligga över riksgenomsnittet.
 3. Minst 50% går högskolespåret (*gymnasieskolan).
 4. Erbjuda en hög, likvärdig kvalitet inom vård- och omsorgsutbildningen på Centrumvux och gymnasium.

Samverkande parter

VO-College Stockholm Öst: Haninge kommun (Äldre- och omsorgsförvaltningen, Utbildningsförvaltningen), Tyresö kommun (Omvårdnadsförvaltningen samt Barn- och utbildningsförvaltningen), Region Stockholm, Haninge närsjukhus, Noga Omsorg, Vadraga, Baldersro, HSB, Lovisa Gården,  Högskoleråd VO-College Stockholmsregionen, fackförbundet kommunal och våra certifierade skolor.

Certifierade utbildningsanordnare

Gymnasieutbildning

Fredrika Bremergymnasiet (Haninge)

Vuxenutbildning 

CentrumVux (Haninge)

C3L (Tyresö)

Lokal styrgrupp

En eller flera kommuner och utbildningsanordnare ingår i ett lokalt college och drivs av en lokal styrgrupp. Ledamöter i lokala styrgrupper ansvar och uppdrag omfattar: 

 • Leda arbetet utifrån regional vision och regionalt uppställda mål samt utifrån lokala mål
 • Inventera och analysera det lokala behovet av personal- och kompetensförsörjning
 • Anpassa utbildningar efter verksamheternas behov
 • Lyfta frågor från lokal till regional nivå (via ordförande)
 • Följa upp och utvärdera målen och kvalitetskriterierna årligen inför den regionala verksamhetsuppföljningen
 • Kommunicera resultatet till den regionala styrgruppen
 • Ansvara för marknadsföring internt och externt
 • Vara vidarekommunikatörer till de olika nivåerna i verksamheterna (exempelvis inbjudningar, enkäter och övrig informationsspridning)
 • Bedriva omvärldsbevakning
 • Implementera och genomföra nationella riktlinjer
 • Lokal styrgrupp har mandat att fatta beslut gällande lokala mål, anpassning av utbildningar inom samverkan samt godkännande av anslutande utbildningsanordnare och vid ett ev. nekande beslut redogöra motiveringen till regional styrgrupp

Aisha Amin

Regional processledare Stockholmsregionen
E-post

© 2024 Föreningen Vård- och omsorgscollege

vo-college.se